En els moments difícils on els artistes no poden mostrar els seus diferents talents i exercir els seus treballs habituals, descobrim com s’entretenen des de les seues llars