El còmic ens va obrir el seu cor i va compartir un dur colp rebut per aquesta pandèmia, a més de posar l’accent a utilitzar diàriament l’humor