“Emirats, Índia i Korea estan seguint el model de la MiCe valenciana”