Valenciaport genera 36.978 ocupacions a la Comunitat

Dos de cada 100 ocupacions de la Comunitat estan relacionats amb alguna empresa, institució o organisme vinculat amb l'activitat portuària.

valenciaport

L’Autoritat Portuària de València ha presentat hui els resultats de l’estudi de “Impacte Econòmic dels ports de l’Autoritat Portuària de València en 2015”, elaborat pel Departament d’Economia i Ciències Socials a través del Grup de Recerca d’Economia Internacional i Desenvolupament de la Universitat Politècnica de València.

L’acte, celebrat en l’Edifici del Rellotge, ha comptat amb la presència de María Luisa Martí, autora de l’estudi; Aurelio Martínez, president de l’Autoritat Portuària de València (APV); José Llorca, president de Ports de l’Estat; i Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana.

Impacte Econòmic

L’informe, que no inclou els efectes econòmics del sector creuers, té per objectiu quantificar l’impacte econòmic associat a l’activitat comercial de Valenciaport en 2015, en termes de producció, renda i ocupació en l’economia valenciana, utilitzant la metodologia input-output.

L’informe conclou que el valor afegit brut generat pels tres ports gestionats per l’APV ascendix a 2.352 milions d’euros, el 2,49% del total de la Comunitat. Aquesta xifra sorgeix dels 723,45 milions d’euros generats per l’activitat inicial de Valenciaport i per l’impacte econòmic que la seua activitat propícia en les empreses de la comunitat portuària, una activitat que implica una suma de valor d’1.629 milions d’euros, entre directe, indirecte i induït.

Per sectors econòmics, cal destacar l’impacte en sectors com a transport i comunicacions, que representa el 19,11% del total; construcció, que aconsegueix el 14,96%; immobiliària i serveis a empreses, amb el 14,91%; i comerç i reparació, amb el 13,40%. Tots ells són sectors sobre els quals la indústria portuària té una gran influència, a causa de la seua forta dependència per a assegurar-se un correcte funcionament.

Impacte en l’ocupació

Pel que fa a l’ocupació, les empreses relacionades amb Valenciaport han generat 36.978 ocupacions, xifra que representa el 2,04% sobre el total de llocs de treball de la Comunitat Valenciana i que mostra la importància que té Valenciaport com a factor generador de llocs de treball.

En concret, en l’actualitat, treballen en Valenciaport 7.667 treballadors, entre operaris i prestadors de servei. Els tres ports generen, a més, altres 29.311 llocs d’ocupació entre directes, indirectes i induïts. Per sectors, el principal efecte es produeix en el de transports i comunicacions que, amb 13.564 ocupacions, suposa l’11,79% del total de treballadors d’aquest sector a la Comunitat Valenciana.

Així mateix, les rendes salarials brutes generades per l’activitat de Valenciaport ascendeix a 1.194 milions d’euros, un 2,25% de les rendes salarials de la Comunitat Valenciana.