Llobell: “Les deportistes són molt valentes per no anar a Aràbia”