La nova RTVV llançarà una convocatòria per al desenvolupament d’entreteniment

S'espera que les productores valencianes sense contingut seleccionat tinguen preferència a l'hora d'accedir a les primeres negociacions amb la cadena.

entretenimiento

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) publicarà previsiblement durant esta setmana la convocatòria al desenvolupament de projectes d’entreteniment igual que es va fer el passat 7 de juliol en ficció.

Tal com es va derivar de l’última reunió mantinguda entre les tres associacions de productors valencians (AVANT, AVAPI i PAV) amb Cesar Martí i Ernest Sorrentino, les productores interessades podran presentar fins a tres projectes ja siga de forma presencial en el propi registre d’entrada de la cadena o bé via email.

En esta convocatòria s’espera que s’arrepleguen tots els continguts que es demanden així com la documentació a lliurar i el pressupost al que haurà d’ajustar-se el format televisiu presentat.

En cas que complir-se amb els requisits establits es convocarà al productor, prioritzant a aquells sense projectes seleccionats, a una reunió per a mantenir les primeres negociacions i es passarà a una comissió de valoració de la cadena abans d’acabar en la mesa de contractació per a la seua aprovació final. No obstant açò, en el cas de projectes amb un pressupost superior als 250.000 euros serà el Consell Rector qui haja d’aprovar-los.

Respecte a la convocatòria es desconeix el nombre de projectes a desenvolupar, van ser quatre en el cas de ficció, i quins seran els continguts demandats des de la CVMC encara que es continuarà apostant pel tractament transmedia perquè tinga un desenvolupament en les xarxes socials i així poder promocionar els programes abans del seu llançament en antena.