El BOE publica dues licitacions del Corredor per 1,2 milions d’euros

Las empresas interesadas tienen hasta el 17 de octubre para presentar sus propuestas.

Consell

El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat la licitació de dos contractes per a la redacció d’estudis d’obres relacionades amb el Corredor Mediterrani a la Comunitat Valenciana, per un import global d’1,2 milions d’euros. Es tracta del “Estudi informatiu de la línia d’alta velocitat València-Castelló” i el “Estudi informatiu del nou eix passant nord-sud de la Xarxa Arterial Ferroviària de València”.

El termini d’execució d’aquest contracte és també de 24 mesos i el seu valor benvolgut ascendeix a 455.770 euros i els interessats en qualsevol d’aquests serveis podran presentar les seues ofertes fins al 17 d’octubre, i l’obertura de sobres es farà els dies 3 i el 24 de novembre.

En tots dos casos el contractista haurà d’acreditar solvència econòmica i financera i tècnica i professional, així com tenir capacitat d’obrar, no tenir prohibició per a contractar, no estar culpable en incompatibilitats, i complir amb les obligacions amb la Seguretat Social i tributàries.

El Ministeri de Foment ha destacat en un comunicat que el pressupost orientatiu de construcció de la línia d’alta velocitat València-Castelló ascendeix a uns 1.170 milions d’euros, mentre que l’execució de l’eix passant de València serà d’uns 880 milions d’euros.