Agricultura lluita contra la mosca de la fruita en zones citrícoles

Els tractaments amb els quads es dirigeixen a les plantacions que presenten fruita susceptible de ser atacada per aquest insecte.

Agricultura

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha iniciat des de la ultima setmana d’agost els tractaments terrestres col·lectius contra la població de la mosca de la fruita en les zones citrícoles de la Comunitat Valenciana, en el marc de l’estratègia davant de la Ceratitis capitata.

El pic de població de la plaga en esta campanya ha sigut el menor dels últims anys, i actualment els nivells són semblants als de 2013 o 2015, que van ser anys sense massa problemes per la plaga.

No obstant això, la Conselleria empra un total de 32 vehicles tipus quad (4 més que l’any passat), adaptats al trànsit per les explotacions i equipats amb dispositius de polvorització. Els insecticides utilitzats per als tractaments “a parcheo” són el Lambda Cihalotrin en mescla amb proteïna hidrolitzada o Spinosad. Els tractaments “a parcheo” produïxen un menor impacte sobre els organismes beneficiosos ja que només es polvoritza una cara de l’arbre amb l’insecticida mesclat amb un atraient específic per a la mosca.

La Conselleria ha adquirit un altre insecticida a base de lambda cihalotrin que també està autoritzat per a tractaments “a parcheo” en el cultiu del caqui. Este insecticida s’utilitza tant en els repartiments als agricultors, com en els tractaments col·lectius terrestres amb els quads.

Els tractaments amb els quads es dirigixen a les plantacions que presenten fruita susceptible de ser atacada per este insecte en totes les zones citrícoles i caqui, i les aplicacions se centren en els focus on la mosca presenta major incidència, així com per a protegir la fruita de les plantacions amb varietats extraprimerenques de cítrics i caqui que vagen entrant en maduració.

La Conselleria també repartix, gratuïtament, el producte fitosanitari perquè els agricultors puguen efectuar els seus tractaments “a parcheo” en les varietats extraprimerenques i primerenques de cítrics, així com per al caqui.

En l’actualitat, s’està realitzant el repartiment per a varietats extraprimerenques de cítrics i caqui. Per a extraprimerenques ja s’han repartit prop de 2.200 litres de producte, i per al caqui l’equivalent a 1.300 litres que servirà per a realitzar tractaments de “parcheo” en prop de 6.800 hectàrees de cítrics extraprimerencs i 3.800 hectàrees de caqui, amb l’objectiu de reduir poblacions de mosca i protegir la fruita.

Com en anteriors campanyes, enguany, durant els mesos de juliol i agost, la Conselleria ha col·locat prop de 19.000 trampes de Ceratitis capitata en unes 15.000 figueres i fruiters disseminats repartides per prop de 170.000 hectàrees de cultiu de la Comunitat. Durant els mesos d’estiu la plaga és capaç de reproduir-se en les figueres aïllades que hi ha entre les plantacions de cítrics i les utilitza de reservori per als atacs posteriors als cítrics.

Enguany s’ha realitzat el repartiment de trampes als agricultors que tenen plantacions de fruiters d’os, figueres, caqui, magraner, raïm de taula i varietats extraprimerenques de cítrics, tant en cultiu ecològic com convencional. A més, s’han tornat a repartir les trampes per a tota la Comunitat Valenciana, sense distinció de zones. La Conselleria repartix el 50% de les necessitats de trampes, només a aquells agricultors que justifiquen la compra de l’altre 50%.

En total s’han repartit ja prop de 255.000 trampes, que amb l’aportació dels agricultors permeten protegir unes 10.200 hectàrees. El repartiment s’està realitzant encara i està previst atendre també les sol·licituds de trampes arribades fora de termini pel que eixes xifres encara augmentaran.

Amb l’ocupació del trampege massiu es pot reduir la quantitat d’insecticida necessària per a controlar la plaga respecte a la polvorització convencional en més d’un 96% el que permet que la Conselleria complisca a la Resolució dels Corts sobre reducció de l’ús de plaguicides i promoció de l’Agroecologia en la C. Valenciana.

A partir del mes de setembre, la Conselleria també començarà a informar setmanalment els agents interessats dels mapes i zones de risc de la Comunitat Valenciana. Estos mapes de risc s’obtenen tenint en compte el nivell de plaga, la tendència, la densitat de les distintes varietats de cítrics en funció de l’època, i tenen caràcter orientatiu. Les actuacions de la conselleria servixen per a reduir els nivells de població, i és imprescindible que cada agricultor realitze tractaments en els seus camps amb varietats receptives per a una efectiva protecció de la fruita.

En funció dels nivells de risc, la conselleria també disposa de la possibilitat de realitzar tractaments aeris col·lectius amb productes fitosanitaris autoritzats en agricultura ecològica per mitjà d’avió i helicòpter que permeten actuar amb agilitat davant de repunts puntuals dels nivells de plaga.

Un pla integral únic

La Comunitat Valenciana és l’única comunitat autònoma espanyola que disposa d’un pla integral de control de la mosca de la fruita que integra distintes ferramentes per a aconseguir l’objectiu de mantindre la població d’insectes per davall de llindars que no afecten la comercialització de la fruita.

L’estratègia contra la mosca inclou actuacions com l’alliberament de mascles estèrils en camp sobre més de 140.000 hectàrees durant tot l’any, tractaments col·lectius aeris i terrestres, repartiment de productes fitosanitaris i del material per a realitzar els trampeos massius, control de focus en figueres i fruiters disseminats, seguiment dels nivells de plaga, així com informació al sector sobre l’estat de la població de la mosca i les zones de major risc.